inner_head_02

در سال های اخیر، صنعت پمپ آب چین به سرعت توسعه یافته است، نه تنها سطح تولید شیر پمپ بسیار بهبود یافته است، خروجی آن نیز بسیار افزایش یافته است. رشد بیشتر، نسبت بیشتری را به خود اختصاص داده است.اما شرکت شیر ​​پمپ بزرگ کمتر است، نام تجاری صنعت شیر ​​پمپ داخلی قوی نیست، رقابت در بازار ضعیف است.از منظر وضعیت توسعه صنعت پمپ و شیر، خود صنعت پمپ و شیر نیز با خطر تعطیلی ظرفیت تولید روبه‌رو است. صنعت پمپ به سرعت توسعه می‌یابد، نه تنها سطح تولید شیر پمپ بسیار بهبود یافته است، بلکه خروجی آن نیز بسیار افزایش یافته است. اما خجالت‌آورتر این است که کوچک و متوسط اندازه و شرکت های خصوصی دریچه پمپ در روند رشد بیشتر، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.اما شرکت شیر ​​پمپ بزرگ کمتر است، شیر پمپ داخلیبرند صنعت ve قوی نیست، رقابت در بازار ضعیف است. از منظر وضعیت توسعه صنعت پمپ و شیر، خود صنعت پمپ و شیر نیز با خطر بسته شدن مواجه است.


زمان ارسال: آوریل 22-2022